Vigsel

Innhold

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene vigselsmyndigheten i Norge fra domstolene.

Det er skatteetaten som foretar den forberedende saksbehandlingen og alle skjema fylles ut på deres sider.

Gå til Skattetatens sider om ekteskap her

Vi følger Lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap.

Papirer som må fylles ut
Før dere kan gifte dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Fyll ut skjemaene under, og send dem samlet til deres lokale skattekontor. Vi anbefaler at dere er tidlig ute, men ikke mer enn 4 måneder før giftemålet. Dette på grunn av papirenes gyldighetstid. Forventet behandlingstid er minst 2 til 3 uker.

  • Egenerklæring – dere må fylle ut hver deres
  • Forlovererklæring – må fylles ut av to forlovere – én fra hver side. Det må være en person som kjenner deg. Statsborgerskapet til forlover har ingen betydning. Forlover må ikke være til stede ved ekteskapsinngåelsen. Skjemaet finnes også på engelsk
  • Tidligere gift? Da må det fylles ut en erklæring om skifte

Når Skatteetaten finner at alt er i orden, så vil dere motta en «Prøvingsattest». Hvis dere bor på ulike adresser, sender de attesten til den av dere som er eldst.

Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til Skatteetaten

Finn ditt skattekontor her

Tilbud om  vigsel
Kommunen har plikt til å ha et tilbud om vigsel for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf. Ekteskapsloven § 12 a. Det er tilstrekkelig at en av brudefolkene er bosatt i kommunen for at plikten gjelder.

Kommunen er positive til å tilby vigsler for utenbygds brudefolk og vil tilby vigsler til andre kommuners innbyggere dersom det kommer spørsmål om det og til samme vilkår som egne innbyggere.

Hvordan bestille vigsel?
Ta kontakt med politisk sekretær Marianne Storbukås på tlf: 970 12 459 for å avtale tidspunkt og møte forutgående for vigselen.  

Vigslere
I Drangedal kommune er ordfører og varaordfører godkjente vigslere.

På hvilke dager kan vi gifte oss?
Drangedal kommune gjennomfører vielser en lørdag i måneden. Vigselstidspunktet fastsettes etter forutgående dialog mellom brudefolket og vigslerne.

Holder Drangedal kommune bare vigsler i kommunehuset?
Drangedal kommune holder vigsler i kommunestyresalen. Det åpnes for at vigsler kan finne sted annet sted etter særskilt avtale med vigslerne. Det forutsettes at evt. annet vigselsted ikke medfører økte kostnader for kommunen.

Hva koster det å gifte seg?
Å gifte seg i kommunestyresalen er gratis.

Fremmøte
Paret med følge må møte opp 15 minutter før avtalt tidspunkt for vigsel. Paret må vise original prøvingsattest og gyldig legitimasjon (pass/førerkort) før seremonien starter.

Vitner
To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. I unntakstilfeller kan Kommunen stille med vitner, men da må dette avtales på forhånd. 

Seremonien
Seremonien tar cirka 10 minutter. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. Paret får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra folkeregisteret. 

Ringer
Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette til vigsleren før seremonien starter.

Kunstnerisk innslag
Som en del av seremonien, ønsker enkelte å inkludere musikk eller diktlesing. Dere må ta med nødvendig utstyr til dette selv.. Dersom kunstneriske innslag planlegges, må dere gi beskjed om dette i forutgående dialog.  

Fotografering
Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med paret.

Etter vielsen
Når vielsen er over, vil brudeparet få med seg midlertidig vigselsattest. Denne sendes til Skatteetaten som utsteder endelig vigselsattest.

Vær klar over at hvis dere skal endre navn som resultat av vigselen, må det ordnes av dere selv. Søknad om å endre navn finnes på Skatteetatens nettsider.

Om du har endret navn og skal på bryllupsreise i utlandet, sørg for at navnet i passet stemmer med navnet på billetten.

Hvis ikke kan du få problemer ved innsjekking.

Trenger du nytt pass? Ta kontakt med politiet i ditt distrikt.
Les mer om pass her

                  Hjerte        Drangedal kommune ønsker dere til lykke med dagen og fremtiden!

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Publisert: 08.01.2018 14:43
Sist endret: 08.01.2018 14:45