Offentlig høring av detaljregulering for G/S veg, Bø Landhandel - Tørdal skule. Planid 20160001

Innhold

Drangedal kommune, hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø vedtok 24.08.2017 (sak 29/17) iht. plan- og bygningslovens § 12-10 å legge forslag til detaljregulering for G/S veg, Bø Landhandel-Tørdal skule ut til offentlig ettersyn i perioden 1. september 2017 til 16. oktober. 

 

Planområdet ligger på Bø i Tørdal. Hensikten med planen er å legge til rette for G/S veg fra Bø Landhandel til Tørdal skule. 

 

Reguleringsplanen er lagt ut på kommunens  servicekontor, og på kommunens hjemmeside. www.drangedal.kommune.no

Eventuelle merknader må sendes til mss@drangedal.kommune.no eller til Plan, eiendom og kommunalteknikk, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal.

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til saksbehandler på tlf 35 99 70 40.

 

Vedlegg:

Saksutskrift - Detaljregulering for G/S veg, Bø Landhandel - Tørdal skule. Planid 20160001

Plankart og arealtabell

Planbeskrivelse - Detaljregulering for G/S veg, Bø Landhandel - Tørdal skule. Planid 20160001

Bestemmelser

Vedtak PTNM, 24082017, Sak 29-17, Detaljregulering for G/S veg, Bø Landhandel - Tørdal skule. Planid 20160001


Publisert: 30.08.2017 13:13
Sist endret: 30.08.2017 13:16