Naturskadeordningen

Innhold

Naturskadeordningen

Fra 1. januar 2017 kom det en ny ordning for naturskader. 

Frem til nå har skadelidte henvendt seg til lensmannen for å få bistand til å søke om naturskadeerstatning. Fra 1.1.2017 skal skadelidte selv søke via et elektronisk søknadsskjema på nett, direkte til Landbruksdirektoratet. Dette vil gi en mer effektiv prosess, større grad av likebehandling og gi den skadelidte et større eierskap til hele søknadsprosessen. 

Den største endringen som trer i kraft 1.1.2017 er at det innføres et elektronisk søknadsskjema hvor det er den enkeltes ansvar å søke om erstatning og, som del av dette, innhente anbud for gjenoppretting av naturskaden.

Lensmannen vil ikke lenger ha en rolle i behandlingen av naturskadesaker, og skadelidte skal nå forholde seg direkte til Landbruksdirektoratet, som vil forvalte hele ordningen fra søknad til vedtak og eventuell erstatningsutbetaling.

Statens naturskadeordning

På denne siden finner du også søknadsskjema. Bruk MinId/BankID for pålogging via Altinn for å komme til skjema.

Du finner også utfyllende informasjon hos Fylkesmannen i Telemark 

Folder Naturskadeordningen


Publisert: 15.02.2017 12:27
Sist endret: 15.02.2017 12:37