Default LAYOUT FOR TJENESTEBESKRIVELSER

Beskrivelse

En borgerlig vigsel er inngåelse av ekteskap uten medvirkning fra et tros- eller livssynssamfunn.

Fra januar 2018 overtok kommunen ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser i Norge. Det betyr at du som skal gifte deg borgerlig, kan bli viet av ordfører, varaordfører eller en annen ansatt eller folkevalgt i kommunen.

Målgruppe

Par som ønsker å inngå ekteskap (både av samme og motsatt kjønn)

Vilkår

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge. Vilkårene fremgår av ekteskapslovens kapittel 1 som bl.a. sier:

  • Personer under 16 år kan ikke gifte seg og personer under 18 år må ha samtykke fra foreldre.
  • Ingen kan tvinges til ekteskap mot sin vilje.
  • Ekteskap kan ikke inngås mellom slektninger i rett opp- eller nedstigende linje eller mellom søsken.
  • Nytt ekteskap kan ikke inngås så lenge et tidligere ekteskap eller partnerskap består.

Tidligere inngåtte partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved å sende søknad til Skatteetaten.

Veiledning

Send inn nødvendige papirer til Skatteetaten i god tid før bryllupet:

  • Egenerklæring
  • Forlovererklæring
  • Erklæring om skifte, hvis du har vært gift tidligere
  • Melding om endring av navn, hvis du skal bytte navn

Skatteetaten skriver ut en såkalt prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Prøvingsattesten er gyldig i 4 måneder.

Når prøvingsattesten er mottatt, kan dere bestille vielse i kommunen. Gyldig legitimasjon må legges fram.

Søknadsskjema

Søknadfrist: <p>Start prosessen i god tid før planlagt dato for seremoni, husk at både Skatteetaten og kommunen har behandlingstid på 2-3 uker.</p>

Saksbehandling

Kontaktinformasjon

Klage

Annen informasjon

Samarbeidspartnere

Lover

Søkeord

Ekteskap, vielse, vigsel, giftemål, giftermål, partnerskap, bryllup, seremoni, ektestand, ektefelle, partner, gifte seg, hjonelag, hjonskap, bryllupsfest, borgerlig, ekteskapsinngåelse, vigsler
;